Το Galaxy ERP σε όλες τις εκδόσεις του (Startup, Commercial, Enterprise) παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διεκπεραιώσει μαζικές ενημερώσεις ειδών (Είδη, Υπηρεσίες, Πάγια) με απλά βήματα, υποστηρίζοντας το σύνολο των διαθέσιμων πεδίων του είδους προς ενημέρωση και όχι μόνο.

Galaxy ERP, μαζική ενημέρωση πεδίων ειδών

Από την λίστα ειδών και από οποιαδήποτε ενεργή προβολή, επιλέγουμε τα είδη που θέλουμε να ενημερώσουμε, όλα τα διαθέσιμα με επιλογή Ctrl + A ή συγκεκριμένα είδη με χρήση του Ctrl και επιλογή των ειδών με τη χρήση του ποντικιού.

Στο πλαίσιο που εμφανίζεται έχουμε την επιλογή μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένου πεδίου (Επιλεγμένο πεδίο). Επιλέγοντας το πεδίο προς ενημέρωσης, πχ Έκπτωση (%), έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε τη συμπεριφορά της διαδικασίας επιλέγοντας τα κατάλληλα στοιχεία στο πεδίο Όρος, Αξία, Νέα Αξία.

Galaxy ERP, μαζική ενημέρωση πεδίων ειδών

Μαζική Ενημέρωση Ειδών : Λίστα επιλογής Όρος

Παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της συμπεριφορά της μαζικής ενημέρωσης ειδών

Εφαρμογή σε όλες τις εγγραφές : η ενημέρωση του πεδίου εφαρμόζεται καθολικά χωρίς περιορισμούς σε όλα τα επιλεγμένα είδη
Εφαρμογή σε εγγραφές με κενή τιμή : η ενημέρωση του πεδίου εφαρμόζεται μόνο σε είδη που στο συγκεκριμένο δεν έχουν κάποια τιμή (κενό πεδίο)
Αντικατάσταση τιμής : η συγκεκριμένη επιλογή ενεργοποιεί το πεδίο Προηγ. Αξία και αντικαθιστά μόνο τα είδη που έχουν την αξία που έχουμε δηλώσει.
Έκφραση : μας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τη δική μας λογική συνάρτηση συμπεριφοράς του μηχανισμού ενημέρωσης.

Μαζική Ενημέρωση Ειδών : Λίστα επιλογής Αξία

Παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της νέας αξίας του πεδίου προς ενημέρωση

Οριζόμενη από το χρήστη : επιλέγοντας τη συγκεκριμένη τιμή, η αξία (κείμενο ή αριθμός) που θα δώσουμε στο πεδίο Νέα αξία θα ενημερώσει το επιλεγμένο πεδίο.
Κενή : επιλέγοντας τη συγκεκριμένη τιμή η διαδικασία μαζικής ενημέρωσης θα ενημερώσει το επιλεγμένο πεδίο με κενή τιμή
Έκφραση : μας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τη δική μας λογική συνάρτηση συμπεριφοράς του μηχανισμού ενημέρωσης με υπολογιζόμενη η τιμή αποτελέσματος.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω και επιλέγοντας το πλήκτρο Αποδοχή το σύστημα εμφανίζει σχετικό μήνυμα με προτροπή επιβεβαίωσης της διαδικασίας, επιλέγοντας Ναι, η διαδικασία ξεκινά και το σύστημα μας ενημερώνει με σχετική ειδοποίηση στο τμήμα ειδοποιήσεων του Galaxy, στο επάνω αριστερά τμήμα της εφαρμογής.

Galaxy ERP, μαζική ενημέρωση πεδίων ειδών