Διασύνδεση Pylon (Entry, Commercial, ERP) & WooCommerce stores χωρίς περιορισμούς!

Λειτουργικότητα :

 1. API-to-API Integration
 2. Συμβατό με Advanced Custom Fields
 3. Συμβατό με Advanced Coupons
 4. Συμβατό με WPML
 5. Συμβατό DIVI, Bakery, Elementor, Visual Composer, Beaver, WP Page Builder
 6. Βασισμένο στα coding standards του WordPress Community
 7. Βασισμένο στις ορθές πρακτικές χρήσης της EpsilonNet

Τα οφέλη :

 1. Online διασύνδεση χωρίς καθυστερήσεις
 2. Χωρίς ενδιάμεσες βάσεις και ανταλλαγές αρχείων
 3. Up-to-date με τις τελευταίες εκδόσεις του WooCommerce και Pylon
 4. Χωρίς την ανάγκη επιπλέον plugins στο WooCommerce
 5. Χωρίς την ανάγκη custom λύσεων στο Pylon

Online δημιουργία ειδών, απλά είδη (simple) και είδη με διαστάσεις (παραλλαγές)

Λειτουργικότητα :

 1. Δημιουργία και ανανέωση απλών ειδών (simple) χωρίς περιορισμούς πλήθους
 2. Δημιουργία και ανανέωση ειδών με διαστάσεις (variable), χρώμα, μέγεθος, στυλ χωρίς περιορισμούς πλήθους
 3. Ταυτόχρονη δημιουργία και ανανέωση απλών ειδών και ειδών με διαστάσεις
 4. Πολλαπλές φωτογραφίες είδους με τη σχετική ταξινόμηση από τις εικόνες είδους στο Pylon
 5. Υποστηρίζονται ομαδοποιημένες παραλλαγές ειδών με χαρακτηριστικά αναφοράς, χρήσιμο σε περιπτώσεις χαρακτηριστικών ειδών με πολλαπλούς πίνακες χρωμάτων και μεγεθών στο Pylon

Τα οφέλη :

 1. SEO Optimized URL’s (greek-to-english) χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση από το χρήστη με auto-prettify-convertions
 2. Ευκολία μαζικών ενημερώσεων τιμών, εκπτώσεων, κατηγοριών και ιδιοτήτων χωρίς καθυστερήσεις
 3. Ολιστική διαχείριση ειδών χωρίς διπλοκαταχωρήσεις

Online δημιουργία ιδιοτήτων WooCommerce από τις ομάδες χαρακτηριστικών του Pylon

Λειτουργικότητα :

 1. Δημιουργία πολλαπλών ιδιοτήτων ειδών βάσει των ομάδων χαρακτηριστικών του Pylon
 2. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι χαρακτηριστικών του Pylon (Boolean, Lookups, DateFields, Int)
 3. Δημιουργία πολλαπλών όρων ιδιοτήτων βάσει των τιμών των πινάκων χαρακτηριστικών του Pylon

Τα οφέλη :

 1. SEO Optimized URL’s (greek-to-english) χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση από το χρήστη με auto-prettify-convertions
 2. Ολιστική διαχείριση ιδιοτήτων χωρίς διπλοκαταχωρήσεις
 3. Ευκολία μαζικών ενημερώσεων και μεταβολών

Online δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών στο WooCommerce από το Pylon

Λειτουργικότητα :

 1. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών από τις δενδροειδείς κατηγορίες του Pylon
 2. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών από τις μονοδιάστατες κατηγορίες του Pylon
 3. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών από τις κατηγορίες πολλαπλής επιλογής του Pylon
 4. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών με συνδυασμό όλων των παραπάνω

Τα οφέλη :

 1. SEO Optimized URL’s (greek-to-english) χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση από το χρήστη με auto-prettify-convertions
 2. Ολιστική διαχείριση δεδομένων χωρίς διπλοκαταχωρήσεις
 3. Ευκολία μαζικών ενημερώσεων και μεταβολών

Online αποστολή και δημιουργία πελάτων και παραγγελιών στο Pylon

Λειτουργικότητα :

 1. Αυτόματη δημιουργία πελάτη στο Pylon με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο checkout
 2. Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας στο Pylon με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο checkout
 3. Χρήση fail-safe μηχανισμού αυτόματης επαναποστολής σε περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το API του Pylon
 4. Υποστηρίζονται custom πεδία πελατών και παραγγελιών στο Pylon
 5. Υποστηρίζονται custom checkout forms σε συνδυασμό με κανόνες τιμολογιακής πολιτικής και σύνθετων μεταφορικών

Τα οφέλη :

 1. Άμεση δέσμευση αποθεμάτων και αποφυγή overselling
 2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών
 3. Ορθότητα στοιχείων τιμολόγησης πελάτη

Online ενημέρωση κατάστασης παραγγελιών στο WooCommerce

Λειτουργικότητα :

 1. Αυτόματη ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας στο WooCommerce με την ολοκλήρωση τιμολόγησης στο Pylon
 2. Αυτόματη ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας στο WooCommerce με την ακύρωση της παραγγελίας στο Pylon
 3. Δυνατότητα αποστολής στοιχείων τιμολόγησης (Courier Number, Μέσο Μεταφοράς) για χρήση με mail templates του WooCommerce

Τα οφέλη :

 1. Online ενημέρωση χωρίς καθυστερήσεις
 2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενημέρωσης των παραγγελιών στο WooCommerce
 3. Ορθότητα στοιχείων αποστολής σε συνδυασμό με Pylon Courier Vouchers

Online ενημέρωση αποθεμάτων με οποιαδήποτε μεταβολή στο Pylon

Λειτουργικότητα :

 1. Online ενημέρωση αποθεμάτων ειδών και παραλλαγών έπειτα από οποιαδήποτε μεταβολή στο Pylon
 2. Καλύπτονται πολυ-εταιρικές εγκαταστάσεις με πολλαπλά υποκαταστήματα, αποθήκες, θέσεις αποθήκευσης
 3. Καλύπτονται σύνθετα σενάρια αποθεμάτων ειδών βάσει ειδικών κανόνων ανά κατηγορία, χαρακτηριστικό, custom business logic

Τα οφέλη :

 1. Online ενημέρωση χωρίς καθυστερήσεις
 2. Άμεση δέσμευση αποθεμάτων και αποφυγή overselling

Online Διασύνδεση Χωρίς Περιορισμούς

Διασύνδεση Pylon (Entry, Commercial, ERP) με eshop