Νεο Project, πως ξεκινάμε!

Ο σωστός σχεδιασμός, η ανάλυση και η από κοινού συμφωνία των παραδοτέων είναι ο θεμέλιος λίθος μιας υγιούς συνεργασίας.

01

Καταγραφή Αναγκών

Η αναλυτική καταγραφή των αναγκών του κάθε τμήματος της επιχείρησης θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε την ροή της υλοποίησης με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η μετάβαση στην νέα μηχανογραφική – διαδικτυακή λύση να γίνει ομαλά αναπτύσσοντας σταδιακά την εμπιστοσύνη του προσωπικού στις νέες αλλαγές.

02

Παρουσίαση Λύσης

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του πρώτου βήματος, σχεδιάζουμε, αναλύουμε και υλοποιούμε μια προσομοίωση των αναγκών σας στο νέο περιβάλλον εργασίας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα πλεονεκτήματα χρήσης, το όφελος σε ανθρωποώρες και την βελτίωση των καθημερινών και χρονοβόρων διαδικασιών.

03

Υπογραφή Σύμβασης

Ολοκληρώνοντας τα απαραίτητα πρώτα βήματα και συγκεντρώνοντας σημαντικές πληροφορίες για τις εσωτερικές διαδικασίες, τις υφιστάμενες αδυναμίες της τρέχουσας υποδομής αλλά και το τελικό αποτέλεσμα που προσδοκούμε, καταθέτουμε, συμφωνούμε από κοινού και οριστικοποιούμε την σύμβαση συνεργασίας.

04

Έναρξη Υλοποίησης

Με βάση το οριστικό συμβασιοποιημένο πλάνο έργου κηρύσσουμε την έναρξη της περιόδου υλοποίησης με όλα τα ενδιάμεσα στάδια που απαιτεί, επιβεβαίωση προδιαγραφών, βασική παραμετροποίηση, αρχική μετάπτωση δεδομένων, αναλυτική παραμετροποίηση, σενάρια επιβεβαίωσης λειτουργίας προς τους χρήστες, τελική μετάπτωση δεδομένων, οριστικοποίηση αποτελεσμάτων.

05

Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη

Μετά το πέρας της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του έργου, κηρύσσουμε την περίοδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις καθημερινές ανάγκες, υποστηρίζουμε και βελτιώνουμε την νέα υποδομή δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες βέλτιστης παραγωγικότητας.

WooCommerce Cluster GO: Core Plug and Play Integration

Cluster GO: Core

Έχετε WooCommerce Store και χρειάζεστε διασύνδεση; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το plugin Cluster GO: Core ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

SingularLogic Galaxy Commercial Cluster CIS

Galaxy Commercial

Μήπως το Galaxy Start Up είναι “μικρό” για εσάς; Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και δείτε τις δυνατότητες του Galaxy Commercial και πως μπορεί να σας βοηθήσει η λειτουργικότητα του.

SingularLogic Galaxy Enterprise Cluster CIS

Galaxy Enterprise

Μήπως το Galaxy Start Up είναι “μικρό” για εσάς; Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και δείτε τις δυνατότητες του Galaxy Enterprise και πως μπορεί να σας βοηθήσει η λειτουργικότητα του.

Προγραμματίστε την δική σας παρουσίαση τώρα!