Εθνικό κέντρο αποκατάστασης - Cluster - Απογραφή Παγίων
Εθνικό κέντρο αποκατάστασης - Cluster - Απογραφή Παγίων

Σε συνεργασία με την Ορθολογισμός Α.Ε. ολοκληρώθηκε το έργο απογραφής παγίων στοιχείων του Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.). Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία του WordPress και τις δυνατότητες του Galaxy Enterprise Suite της Epsilon SingularLogic. Δημιουργήθηκε ένας ευέλικτος μηχανισμός καταγραφής, ελέγχου και αποτύπωσης παγίων στοιχείων, με δυνατότητες ελέγχου ανά κτήριο, τμήμα και χώρο και αναλυτικά στοιχεία για κάθε πάγιο, αξιοποιώντας τον πλούσιο μηχανισμό παραγωγής αναφορών του Galaxy ERP.

ΠελάτηςΕ.Κ.Α.
CMSWordpress
ERPGalaxy Enterprise
ΈργοΑπογραφή Παγίων
ReportingGalaxy Reporting