Σύνδεση WooCommerce με Galaxy ERP

Cluster GO: Core

Αμφίδρομη διασύνδεση Galaxy & WooCommerce

Σύνδεση WooCommerce με Galaxy ERP σε 2 απλά βήματα!

Σύνδεση WooCommerce με Galaxy ERP σε 5 απλά βήματα!

01

Galaxy API

Πληκτρολογούμε username, password και τη διεύθυνση στην οποία είναι ενεργοποιημένο το API με το extension seConnector.

Με την επιτυχημένη καταχώριση των στοιχείων σύνδεσης, εμφανίζεται σχετικό επιβεβαίωσης σύνδεσης.

Η διεύθυνση SLnet API και seConnector αναφέρονται στην παραμετροποίηση των WebServices του Galaxy ERP.

WooCommerce Plugin Cluster GO: Core διασύνδεση με Galaxy ERP

02

Cluster GO: Core | Αντιστοίχιση παραμέτρων

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς σύνδεσης με το Galaxy API, εμφανίζεται η δεύτερη οθόνη του wizard στην οποία καταχωρούμε την αντιστοίχιση παραμέτρων του Galaxy ERP.

Εκδοση λογισμικού (StartUp, Commercial, Enterprise), ζώνη ώρας, και λοιπές πληροφορίες για την διαδικασία αποστολής/δημιουργίας πελατών, παραγγελιών και λοιπών στοιχείων.

WooCommerce Plugin Cluster GO: Core διασύνδεση με Galaxy ERP

03

Ρυθμίσεις δεδομένων

Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης παραμέτρων, εμφανίζεται η τρίτη οθόνη του wizard στην οποία δηλώνουμε την πηγή χαρακτηριστικών του είδους (WooCommerce → Ιδιότητες) και την πηγή δεδομένων του φωτογραφικού υλικού των ειδών.

Πηγή χαρακτηριστικών, ανάλογα με την έκδοση Galaxy ERP που έχουμε επιλέξει στο Step 2 εμφανίζεται η επιλογή Ομάδες χαρακτηριστικών ή Οριζόμενα πεδία υπερεταιρικού είδους.

Φωτογραφικό υλικό :

i) Επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό στο Galaxy ERP με την χρήση του ενσωματωμένου παρόχου εγγράφων.

Στην οντότητα του είδους και με χρήση του FTP Account με δικαιώματα σε Public Folder του Hosting Serve.

ii) Δημόσιος server, FTP folder με αποθηκευμένο (uploaded) φωτογραφικό υλικό, με συγκεκριμένη μορφή ονοματολογίας των φυσικών αρχείων φωτογραφίας (πχ 000001-1, 000001-2, 000003-3) βάσει του κωδικού είδους το οποίο είναι ενεργοποιημένο στο Galaxy ERP.

Με επιλογή στην Πηγή εικόνων → Δημόσιος server εμφανίζεται το πεδίο καταχώρισης του Public URL του φακέλου αποθήκευσης των φωτογραφιών και η λίστα επιλογής του τύπου αρχείου (.jpg, .jpeg, .png κτλ).

WooCommerce Plugin Cluster GO: Core διασύνδεση με Galaxy ERP

04

Ρουτίνες συγχρονισμού

Αναφέρονται στο χρονισμό εισαγωγής και ενημέρωσης των βασικών δεδομένων (είδη, κατηγορίες, ομάδες χαρακτηριστικών, διαστάσεις ειδών (χρώμα, μέγεθος), φωτογραφικό υλικό) και στην ενημέρωση αποθέματος των ειδών.

Βάσει των προδιαγραφών των υπηρεσιών φιλοξενίας του WooCommerce Store ο wizard προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρονικών ορίων με αστερίσκο.

Συγχρονισμός βασικών δεδομένων: ο χρόνος επανάληψης εισαγωγής νέων ειδών και ανανέωσης στοιχείων υφιστάμενων ειδών.

Συγχρονισμός αποθέματος: ο χρόνος ενημέρωσης αποθεμάτων ειδών (simple & variable).

Μεγέθη batch, αναφέρονται στο πλήθος των δεδομένων για εισαγωγή και ενημέρωση ανά ομάδα δεδομένων (ομάδες χαρακτηριστικών, κατηγορίες, προϊόντα) ανά επαναλαμβανόμενο κύκλο ενημέρωσης βάσει των στοιχείων χρονισμού.

WooCommerce Plugin Cluster GO: Core διασύνδεση με Galaxy ERP

05

Συγχρονισμός δεδομένων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραμετροποίησης επιλέγοντας το πλήκτρο GO! ξεκινάει η διαδικασία εισαγωγής όλων των επιλεγμένων στοιχείων.

Ο αρχικός συγχρονισμός δεδομένων ανάλογα με το πλήθος των ειδών που πρέπει να δημιουργηθούν στο WooCommerce μπορεί να διαρκέσει για μία μέση εγκατάσταση 1000 ειδών από μία (1) ώρα μέχρι και πέντε (5) ώρες ανάλογα με τις προδιαγραφές των υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting).

WooCommerce Plugin Cluster GO: Core διασύνδεση με Galaxy ERP

Cluster GO: Core | Πίνακας ελέγχου

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται αναλυτικό dashboard συγχρονισμού και λοιπών διαδικασιών,

ενημερώνοντας το χρήστη για τις τελευταίες διαδικασίες εισαγωγής και ενημέρωσης ειδών, ιδιοτήτων, κατηγοριών και αποθέματος ειδών.

WooCommerce Plugin Cluster GO: Core διασύνδεση με Galaxy ERP Dashboard
SingularLogic Galaxy StartUp Cluster CIS

Galaxy StartUp

Συνδυάστε το GO: Core με το Galaxy StartUp και αποκτήστε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα εφαρμογών, αυτοματοποιώντας όλες τις χρονοβόρες εταιρικές διαδικασίες.

SingularLogic Galaxy Commercial Cluster CIS

Galaxy Commercial

Συνδυάστε το GO: Core με το Galaxy Commercial και αποκτήστε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα εφαρμογών, αυτοματοποιώντας όλες τις χρονοβόρες εταιρικές διαδικασίες.

SingularLogic Galaxy Enterprise Cluster CIS

Galaxy Enterprise

Συνδυάστε το GO: Core με το Galaxy Enterprise και αποκτήστε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα εφαρμογών, αυτοματοποιώντας όλες τις χρονοβόρες εταιρικές διαδικασίες.