Το Galaxy eCommerce Connector είναι ένας μηχανισμός διασύνδεση του εμπορικού τμήματος μιας επιχείρησης (και όχι μόνο) βασισμένο στην επιτυχημένη...