Η Cluster CIS αναλαμβάνει την ανάλυση, σχεδιασμό, κατασκευή, διάθεση και φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστημάτων (B2C και B2B), παρέχοντας την διασφάλιση ποιότητας του παραδοτέου, την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού και τον σχεδιασμό καμπάνιας προώθησης βασισμένα στην ταχύτατη πλατφόρμα OpenCart, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των επεκτάσεων του OpenCart στο μέγιστο.

Η Cluster CIS αναλαμβάνει την ανάλυση, σχεδιασμό, κατασκευή, διάθεση και φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστημάτων (B2C και B2B), παρέχοντας την διασφάλιση ποιότητας του παραδοτέου, την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού και τον σχεδιασμό καμπάνιας προώθησης βασισμένα στην ποιο δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου WooCommerce, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Wordpress και της επέκτασης WooCommerce στο μέγιστο.

Η Cluster CIS αναλαμβάνει την ανάλυση, σχεδιασμό, κατασκευή, διάθεση και φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστημάτων (B2C και B2B), παρέχοντας την διασφάλιση ποιότητας του παραδοτέου, την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού και τον σχεδιασμό καμπάνιας προώθησης βασισμένα στην μεγαλύτερη enterprise πλατφόρμα Drupal, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επέκτασης Drupal Commerce στο μέγιστο.