Διασύνδεση Galaxy (StartUp, Commercial, Enterprise) & WooCommerce stores χωρίς περιορισμούς!

Λειτουργικότητα :

 1. API-to-API Integration
 2. Συμβατό με Advanced Custom Fields
 3. Συμβατό με Advanced Coupons
 4. Συμβατό με WPML
 5. Συμβατό DIVI, Bakery, Elementor, Visual Composer, Beaver, WP Page Builder
 6. Βασισμένο στα coding standards του WordPress Community
 7. Βασισμένο στις ορθές πρακτικές χρήσης της SingularLogic

Τα οφέλη :

 1. Online διασύνδεση χωρίς καθυστερήσεις
 2. Χωρίς ενδιάμεσες βάσεις και ανταλλαγές αρχείων
 3. Up-to-date με τις τελευταίες εκδόσεις του WooCommerce και Galaxy
 4. Χωρίς την ανάγκη επιπλέον plugins στο WooCommerce
 5. Χωρίς την ανάγκη custom λύσεων στο Galaxy

Online δημιουργία ειδών, απλά είδη (simple) και είδη με διαστάσεις (παραλλαγές)

Λειτουργικότητα :

 1. Δημιουργία και ανανέωση απλών ειδών (simple) χωρίς περιορισμούς πλήθους
 2. Δημιουργία και ανανέωση ειδών με διαστάσεις (variable), χρώμα, μέγεθος, στυλ χωρίς περιορισμούς πλήθους
 3. Ταυτόχρονη δημιουργία και ανανέωση απλών ειδών και ειδών με διαστάσεις
 4. Πολλαπλές φωτογραφίες είδους με τη σχετική ταξινόμηση από τις εικόνες είδους στο Galaxy
 5. Υποστηρίζονται ομαδοποιημένες παραλλαγές ειδών με χαρακτηριστικά αναφοράς, χρήσιμο σε περιπτώσεις χαρακτηριστικών ειδών με πολλαπλούς πίνακες χρωμάτων και μεγεθών στο Galaxy

Τα οφέλη :

 1. SEO Optimized URL’s (greek-to-english) χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση από το χρήστη με auto-prettify-convertions
 2. Ευκολία μαζικών ενημερώσεων τιμών, εκπτώσεων, κατηγοριών και ιδιοτήτων χωρίς καθυστερήσεις
 3. Ολιστική διαχείριση ειδών χωρίς διπλοκαταχωρήσεις

Online δημιουργία ιδιοτήτων WooCommerce από τις ομάδες χαρακτηριστικών του Galaxy

Λειτουργικότητα :

 1. Δημιουργία πολλαπλών ιδιοτήτων ειδών βάσει των ομάδων χαρακτηριστικών του Galaxy
 2. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι χαρακτηριστικών του Galaxy (Boolean, Lookups, DateFields, Int)
 3. Δημιουργία πολλαπλών όρων ιδιοτήτων βάσει των τιμών πινάκων χαρακτηριστικών του Galaxy

Τα οφέλη :

 1. SEO Optimized URL’s (greek-to-english) χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση από το χρήστη με auto-prettify-convertions
 2. Ολιστική διαχείριση ιδιοτήτων χωρίς διπλοκαταχωρήσεις
 3. Ευκολία μαζικών ενημερώσεων και μεταβολών

Online δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών στο WooCommerce από το Galaxy

Λειτουργικότητα :

 1. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών από τις δενδροειδείς κατηγορίες του Galaxy
 2. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών από τις εταιρικές ιεραρχικές κατηγορίες του Galaxy
 3. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών από τις υπέρ-εταιρικές ιεραρχικές κατηγορίες του Galaxy
 4. Δημιουργία και ανανέωση κατηγοριών με συνδυασμό όλων των παραπάνω

Τα οφέλη :

 1. SEO Optimized URL’s (greek-to-english) χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση από το χρήστη με auto-prettify-convertions
 2. Ολιστική διαχείριση δεδομένων χωρίς διπλοκαταχωρήσεις
 3. Ευκολία μαζικών ενημερώσεων και μεταβολών

Online αποστολή και δημιουργία πελάτων και παραγγελιών στο Galaxy

Λειτουργικότητα :

 1. Αυτόματη δημιουργία πελάτη στο Galaxy με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο checkout
 2. Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας στο Galaxy με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο checkout
 3. Χρήση fail-safe μηχανισμού αυτόματης επαναποστολής σε περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το API του Galaxy
 4. Υποστηρίζονται custom πεδία πελατών και παραγγελιών στο Galaxy
 5. Υποστηρίζονται custom checkout forms σε συνδυασμό με κανόνες τιμολογιακής πολιτικής και σύνθετων μεταφορικών

Τα οφέλη :

 1. Άμεση δέσμευση αποθεμάτων και αποφυγή overselling
 2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών
 3. Ορθότητα στοιχείων τιμολόγησης πελάτη

Online ενημέρωση κατάστασης παραγγελιών στο WooCommerce

Λειτουργικότητα :

 1. Αυτόματη ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας στο WooCommerce με την ολοκλήρωση τιμολόγησης στο Galaxy
 2. Αυτόματη ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας στο WooCommerce με την ακύρωση της παραγγελίας στο Galaxy
 3. Δυνατότητα αποστολής στοιχείων τιμολόγησης (Courier Number, Μέσο Μεταφοράς) για χρήση με mail templates του WooCommerce

Τα οφέλη :

 1. Online ενημέρωση χωρίς καθυστερήσεις
 2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενημέρωσης των παραγγελιών στο WooCommerce
 3. Ορθότητα στοιχείων αποστολής σε συνδυασμό με το Galaxy Courier Voucher
 4. Αυτοματισμός ενημέρωσης σε συνδυασμό με το Galaxy SMS Addin για Cosmote, Apifon, Yuboto, M-Stat

Online ενημέρωση αποθεμάτων με οποιαδήποτε μεταβολή στο Galaxy

Λειτουργικότητα :

 1. Online ενημέρωση αποθεμάτων ειδών και παραλλαγών έπειτα από οποιαδήποτε μεταβολή στο Galaxy
 2. Καλύπτονται πολυ-εταιρικές εγκαταστάσεις με πολλαπλά υποκαταστήματα, αποθήκες, θέσεις αποθήκευσης
 3. Καλύπτονται σύνθετα σενάρια αποθεμάτων ειδών βάσει ειδικών κανόνων ανά κατηγορία, χαρακτηριστικό, custom business logic

Τα οφέλη :

 1. Online ενημέρωση χωρίς καθυστερήσεις
 2. Άμεση δέσμευση αποθεμάτων και αποφυγή overselling

Online Διασύνδεση Χωρίς Περιορισμούς

Cluster GO Core Galaxy