Το ηλεκτρονικό κατάστημα Tetrabyte αποτελεί μια υλοποίηση σε WooCommerce. Ένας ηλεκτρονικός χώρος για φανατικούς της τεχνολογίας με Custom σχεδίαση και τον δικό του PC Builder. Με διασύνδεση της πλατφόρμας WooCommerce με το πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας Galaxy Enterprise Suite της Epsilon SingularLogic.

ΠελάτηςTetrabyte
CMSWooCommerce
ERPGalaxy Enterprise
MarketingCluster Google Tag Manager
Custom PluginCluster PC Builder